Oferta badań

[vc_column width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

 OFERTA BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

BADANIE CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK / LICZBA DNI                                                          

PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ  

MOCZ-bad.paskiem bez oceny mikroskop.

1

MOCZ-bad. og. z oceną mikroskopową osadu

1

PMR-bad.og.

1

PŁYN Z JAM CIAŁA

1

BIAŁKO DZM

1

BIAŁKO W MOCZU

1

GLUKOZA W MOCZU

1

KAŁ-NA PASOŻYTY- met.automatPARA-SEP

1

KAŁ-KREW UTAJONA –bez diety

1

MOCZ – BIAŁKO ILOŚCIOWE

1

MOCZ – BARWNIKI ŻÓŁCIOWE

1

BADANIE CYTOLOGICZNE met. MGG

1-2

MOCZ – KOPROPORFIRYNY

1

KAŁ-TEST NA LAMBLIE

1

KAŁ- G.LAMBLIA / CRYPTOSPORIDIUM

1

KAŁ-ENTAMOEBA

1

KAŁ- ANTYGEN HELICOBACTER PYLORI

1

KAŁ-ADENOVIRUS / ROTAWIRUS

1

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA

POSIEW / WYMAZ

2-4

ANTYBIOGRAM Z MIC

2-4

ANTYBIOGRAM

2-4

ANTYBIOGRAM- PACJENCI AMBULATOR.

                                         2-4

POSIEW W KIERUNKU GBS

2-4

POSIEW W KIERUNKU PATOGENÓW ALARMOWYCH

2-4

POSIEW ŚRODOWISKOWY ILOŚCIOWY

2-4

IDENTYFIKACJA + ANTYBIOGRAM ŚRODOWISKOWY

2-4

POSIEW KRWI /bakterie tlenowe i beztlenowe, butelki  z inaktywatorem antybiotyków/

5

POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA

2-4

POSIEW PMR

2-4

POSIEW CZYSTOŚCIOWY

2-4

POSIEW KAŁU

2-4

POSIEW KAŁU W KIERUNKU SS

2-4

KONTROLA JAŁOWOŚCI AUTOKLAWU

2-4

PRACOWNIA BIOCHEMII KLINICZNEJ

ALKOHOL ETYLOWY

1

WAPŃ W DZM

1

FOSFOR

1

GGTP

1

GLUKOZA

1

JONOGRAM

1

CPK

1

CK-MB

1

LDH

1

PROTEINOGRAM

1

KRZYWA CUKROWA 50gr.

1

WAPŃ

1

WAPŃ zjonizowany

1

ŻELAZO

1

TIBC

1

AMYLAZA W MOCZU

1

AMYLAZA W SUROWICY

1

FOSFATAZA ALKALICZNA

1

ALAT

1

ASPAT

1

BILIRUBINA CAŁKOWITA

1

TRÓJGLICERYDY

1

CHOLESTEROL LDL

1

CHOLESTEROL HDL

1

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

1

KWAS MOCZOWY

1

MOCZNIK

1

KREATYNINA

1

ALBUMINA

1

BIAŁKO CAŁKOWITE

1

GLUKOZA – TEST TOLERANCJI

1

LIT

1

KLIRENS KREATYNINY

1

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ I HEMOSTAZY

OB. –met. automatyczna /czas bad. 30 min./

1

MORFOLOGIA KRWI 18-PARAMETRÓW

1

MORFOLOGIA 5-DIFF 26-PARAMETRÓW

1

RETIKULOCYTY

1

ROZMAZ KRWI

1

APTT

1

PT, INR

1

PRACOWNIA IMMUNOCHEMI I RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ

GAZOMETRIA

1

KOMÓRKI LE – TEST

1

TEST CIĄŻOWY

1

ASO –Test ilościowy

1

CRP-Test ilościowy

1

LATEKS – RF

1

MONONUKLEOZA / EBV VCA IgM /

1

WR

1

HBsAg

1

HBsAg

1

TSH

1

FT4

1

FT3

1

TROPONINA I

1

TROPONINA –Test jakościowy

1

TROPONINA I-test jakościowy

1

PROLAKTYNA

5-10

PSA CAŁKOWITE

1

Ca 19-9

1

IgE CAŁKOWITE

5-10

FIBRYNOGEN

1

D-DIMER

1

TOKSOPL.IgG

5-10

TOKSOPL.IgM

5-10

LYME IgG/IgM

1

BORELIOZA IgM

1

BORELIOZA IgG

1

ALERGENY PANEL PEDIATRYCZNY

2

antyHCV test skryningowy

1

anty-HIV 1/2 test skryningowy

1

NARKOTYKI-MOCZ -panel 10 substancji

1

AMFETAMINA-MOCZ

1

MARIHUANA-MOCZ

1

MORFINA-MOCZ

1

EXTASY-MOCZ

1

METADON-MOCZ

1

TRÓJCYKL ANTYDEPRESANTY-MOCZ

1

BENZODIAZEPINY-MOCZ

1

BARBITURANY-MOCZ

1

TOXOCAROZA IgG i IgM

1

ANTY-HBs

1

PRZECIWCIAŁA-ANA *

1

CA 125

1

CMV IgG *

1

CMV IgM *

1

MILEOGRAM *

10

PRZECIWCIAŁA P/BĄBLOWCOWI *

1

WIT. B12 *

5-10

AFP *

5-10

CEA

1

ESTRADIOL *

5-10

TESTOSTERON *

5-10

PROGESTERON *

5-10

FSH  *

5-10

LH *

5-10

ANTY-TPO *

5-10

ANTY- TG *

5-10

BORDATELLA IgG *

5-10

BORDATELLA IgM *

5-10

MYKOPLASMA IgG *

5-10

MYKOPLASMA IgA *

5-10

MYKOPLASMA IgM *

10-14

ANTY-HCV test potwierdzenia *

10-14

ANTY-HIV ½ test potwierdzenia WB *

10-14

HBsAg test potwierdzenia *

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Oznaczenie grupy krwi (układ ABO,RhD,przeglądowe bad. alloprzeciwciał odpornościowych )-metodą mikrokolumnową.

1

Przeglądowe badanie w kierunku obecnośći alloprzeciwciał odpornościowych PTA-met. mikrokolumnową

1

Bezpośredni test antyglobulinowy BTA-met. mikrokolumnową

1

Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z 1 j. krwi-met. mikrokolumnową

1

Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z kolejną j. krwi-met. mikrokolumnową

1

 

BADANIA W TRYBIE CITO WYKONYANE SĄ W CZASIE DO 1 GODZ. ORAZ W TRYBIE DYŻURÓW PO GODZ. 15.00

U W A G A !    G W A R A N T U J E M Y  N A J W Y Ż S Z Ą  J A K O Ś Ć  W Y N I K Ó W

LABORATORIUM  posiada certyfikaty udziału w międzynarodowych programach badania jakości: RIAQAS, PREVECAL oraz certyfikaty ośrodków krajowych:

Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej , POLMICRO  i Standlab

[/vc_column_text] [/vc_column]