Badania Laboratoryjne

BADANIA LABORATORYJNE

 

Rodzaj badania

Cena

PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ

MOCZ-bad.paskiem bez oceny mikroskop.

5,-

MOCZ-bad. og. z oceną mikroskopową osadu

9,-

MOCZ-bad. og. z oceną mikroskopową CITO!

10,-

PMR-bad.og.

40,-

PŁYN Z JAM CIAŁA

40,-

BIAŁKO DZM

4,-

BIAŁKO W MOCZU

4,-

GLUKOZA W MOCZU

4,-

KAŁ-NA PASOŻYTY- met.automatPARA-SEP

15,-

KAŁ-KREW UTAJONA –bez diety

15,-

MOCZ – BIAŁKO ILOŚCIOWE

4,-

MOCZ – BARWNIKI ŻÓŁCIOWE

4,-

BADANIE CYTOLOGICZNE met. MGG

10,-

MOCZ – KOPROPORFIRYNY

6,-

KAŁ-TEST NA LAMBLIE

27,-

KAŁ- G.LAMBLIA / CRYPTOSPORIDIUM

27,-

KAŁ-ENTAMOEBA

27,-

KAŁ- ANTYGEN HELICOBACTER PYLORI

27,-

KAŁ-ADENOVIRUS / ROTAWIRUS

27,-

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA

POSIEW / WYMAZ

25,-

ANTYBIOGRAM Z MIC

30,-

ANTYBIOGRAM

25,-

ANTYBIOGRAM – PACJENCI AMBULATOR.

15,-

POSIEW W KIERUNKU GBS

25,-

POSIEW W KIERUNKU PATOGENÓW ALARMOWYCH

35,-

POSIEW ŚRODOWISKOWY ILOŚCIOWY

30,-

IDENTYFIKACJA + ANTYBIOGRAM ŚRODOWISKOWY

50,-

POSIEW KRWI /bakterie tlenowe i beztlenowe, butelki  z inaktywatorem antybiotyków/

80,-

POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA

50,-

POSIEW PMR

50,-

POSIEW CZYSTOŚCIOWY

25,-

POSIEW KAŁU

25,-

POSIEW KAŁU W KIERUNKU SS

25,-

KONTROLA JAŁOWOŚCI AUTOKLAWU

15,-

PRACOWNIA BIOCHEMII KLINICZNEJ

ALKOHOL ETYLOWY

12,-

ALKOHOL ETYLOWY CITO !

12,50,-

WAPŃ W DZM

5,-

FOSFOR

4,-

FOSFOR CITO !

4,50,-

GGTP

5,-

GGTP CITO !

5,50,-

GLUKOZA

4,-

GLUKOZA CITO !

4,50,-

JONOGRAM

10,-

JONOGRAM CITO !

11,-

CPK

5,50,-

CPK CITO !

6,-

CK-MB

8,-

CK-MB CITO !

8,50,-

LDH

4,50,-

LDH CITO !

5,-

PROTEINOGRAM

12,-

KRZYWA CUKROWA 50gr.

8,-

MAGNEZ

4,50,-

MAGNEZ CITO !

6,-

WAPŃ

5,-

WAPN CITO !

5,50,-

ŻELAZO

4,50,-

ŻELAZO CITO !

5,50,-

TIBC

8,-

AMYLAZA W MOCZU

6,50,-

AMYLAZA W MOCZU CITO!

7,-

AMYLAZA W SUROWICY

6,50,-

AMYLAZA W SUROWICY CITO !

7,-

FOSFATAZA ALKALICZNA

5,-

FOSFATAZA ALKALICZNA CITO !

5,50,-

ALAT

4,50,-

ALAT CITO !

5,-

ASPAT

4,50,-

ASPAT CITO !

5,-

BILIRUBINA CAŁKOWITA

5,50,-

BILIRUBINA CAŁKOWITA CITO !

6,-

TRÓJGLICERYDY

4,50,-

TRÓJGLICERYDY CITO !

5,-

CHOLESTEROL LDL

4,-

CHOLESTEROL LDL CITO !

4,50,-

CHOLESTEROL HDL

7,-

CHOLESTEROL HDL CITO !

7,50,-

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

4,-

CHOLESTEROL CAŁKOWITY CITO !

4,50,-

KWAS MOCZOWY

4,-

KWAS MOCZOWY CITO !

4,50,-

MOCZNIK

4,-

MOCZNIK CITO !

4,50,-

KREATYNINA

4,-

KREATYNINA CITO !

4,50,-

ALBUMINA

4,-

ALBUMINA CITO !

4,50,-

BIAŁKO CAŁKOWITE

4,-

BIAŁKO CAŁKOWITE CITO !

4,50,-

GLUKOZA – TEST TOLERANCJI

8,-

LIT

10,-

KLIRENS KREATYNINY

10,-

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ I HEMOSTAZY

OB. –met. automatyczna /czas bad. 30 min./

4,-

MORFOLOGIA KRWI 18-PARAMETRÓW

7,-

MORFOLOGIA KRWI 18 CITO !

7,50,-

MORFOLOGIA 5-DIFF 26-PARAMETRÓW

9,-

MORFOLOGIA 5-DIFF 26-PARAM. CITO !

10,-

RETIKULOCYTY

6,-

RETIKULOCYT CITO !

8,-

ROZMAZ KRWI

8,-

ROZMAZ KRWI CITO !

10,-

APTT

6,-

APTT CITO !

6,50,-

PT, INR

6,-

PT, INR CITO !

6,-

PRACOWNIA IMMUNOCHEMI I RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ

GAZOMETRIA

12,-

KOMÓRKI LE – TEST

15,-

TEST CIĄŻOWY

10,-

ASO –Test ilościowy

15,-

CRP-Test ilościowy

12,-

LATEKS – RF

10,-

MONONUKLEOZA

40,-

WR

8,-

HBsAg

22,-

HBsAg

25,-

TSH

19,-

FT4

19,-

FT3

19,-

TROPONINA I

25,-

TROPONINA –Test jakościowy

25,-

TROPONINA I-test jakościowy

25,-

PROLAKTYNA

20,-

PSA CAŁKOWITE

25,-

Ca 19-9

28,-

IgE CAŁKOWITE

25,-

FIBRYNOGEN

6,-

D-DIMER

36,-

TOKSOPL.IgG

32,-

TOKSOPL.IgM

32,-

RUBELLA IgG

32,-

RUBELLA IgM

32,-

LYME IgG/IgM

48,-

BORELIOZA IgM

35,-

BORELIOZA IgG

35,-

ALERGENY PANEL PEDIATRYCZNY

140,-

antyHCV test skryningowy

30,-

anty-HIV 1/2 test skryningowy

28,-

NARKOTYKI-MOCZ -panel 10 substancji

60,-

AMFETAMINA-MOCZ

14,-

MARIHUANA-MOCZ

14,-

MORFINA-MOCZ

12,-

EXTASY-MOCZ

12,-

METADON-MOCZ

12,-

TRÓJCYKL ANTYDEPRESANTY-MOCZ

12,-

BENZODIAZEPINY-MOCZ

12,-

BARBITURANY-MOCZ

12,-

TOXOCAROZA IgG i IgM

60,-

ANTY-HBs

30,-

PRZECIWCIAŁA-ANA *

30,-

CA 125

28,-

CMV IgG *

30,-

CMV IgM *

30,-

MILEOGRAM *

180,-

PRZECIWCIAŁA P/BĄBLOWCOWI *

30,-

WIT. B12 *

25,-

AFP

25,-

CEA

25,-

ESTRADIOL *

25,-

TESTOSTERON *

25,-

PROGESTERON *

30,-

FSH  *

30,-

LH *

30,-

ANTY-TPO *

25,-

ANTY- TG *

25,-

BORDATELLA IgG *

30,-

BORDATELLA IgM *

30,-

MYKOPLASMA IgG *

30,-

MYKOPLASMA IgA *

30,-

MYKOPLASMA IgM *

30,-

ANTY-HCV test potwierdzenia *

280,-

ANTY-HIV ½ test potwierdzenia WB *

33,-

HBsAg test potwierdzenia *

143,-

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Oznaczenie grupy krwi (układ ABO, RhD, przeglądowe bad. alloprzeciwciał odpornościowych ) – metodą mikrokolumnową.

40,-

Przeglądowe badanie w kierunku obecnośći alloprzeciwciał odpornościowych PTA-met. mikrokolumnową

40,-

Bezpośredni test antyglobulinowy BTA-met. mikrokolumnową

20,-

Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z 1 j. krwi-met. mikrokolumnową

50,-

Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z kolejną j. krwi-met. mikrokolumnową

20,-

* analizy wykonywane u podwykonawców ( czas oczekiwania na wynik od 5 do 10 dni roboczych )

BADANIA W TRYBIE CITO WYKONYWANE SĄ W CZASIE DO  1 GODZ. ORAZ W TRYBIE DYŻURÓW PO GODZ 15.00

 

PRACOWNIA  PATOMORFOLOGII

 

Rodzaj badania

Cena

Diagnostyka histopatologiczna jednego wycinka tkankowego pochodzącego z narządu lub zmiany diagnozowanej według przyjętych przez PTP zasad, uwzględniająca powtórną jego ocenę wynikającą z uwarunkowań technicznych lub procesu diagnostycznego

18,- /za 1 wycinek

Diagnostyka histopatologiczna materiału oligobiopsyjnego (drobne wycinki umieszczone w jednym naczyniu np.:-błona śluzowa żołądka,                                         -drobne wycinki z przełyku lub jelita grubego pochodzące z badania endoskopowego)

32,-

Badanie immunohistochemiczne

80,- / za jedno przeciwciało

Diagnostyka histopatologiczna drobnych wycinków tkankowych pochodzących z szyjki lub jamy macicy (tzw. wyskrobiny)

32,-

Diagnostyka cytologiczna płynów  (jama otrzewna i opłucna, zawartość torbieli, wydzielina z brodawki sutkowej)

25,- /za rozmaz (gotowe, utrwalone rozmazy nadesłane na szkiełkach; max dwa preparaty od jednego pacjenta)

Ocena jednego rozmazu cytologicznego ginekologicznego (cytologia ginekologiczna- rozpoznanie w systemie Betesda 2001 i Papanicolaou)

10,- / zgodnie z wytycznymi NFZ oceniamy jest cały rozmaz cytologiczny

inne –  do uzgodnienia