Dokumentacja Medyczna

[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Rodzaj świadczeń

Cena netto + VAT

Odpis karty informacyjnej odbieranej osobiście

10,-

Odpis karty informacyjnej doręczanej pocztą

19,-

Zaświadczenie lekarskie:

a) dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa                         w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia

b) o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych

c) kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych (nie dotyczy kształcenia osób kontynuujących kształcenie)

d) o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
(z wyjątkiem Opieki Społecznej)

e) o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli

f) do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej

g) o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp.

50,-

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydawane
dla osób wyjeżdżających za granicę (orzeczenie w języku polskim)

50,-

Orzeczenie dla celów epidemiologicznych z wpisem                        do książeczki

30,-

Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR, GOPR

30,-

Obdukcja dla celów sądowo- lekarskich

120,-

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych             ( dla studentów, uczniów)

30,-

Zaświadczenie lekarskie odnośnie zdolności studenta/ucznia do odbywania praktyk studenckich/wakacyjnych

30,-

Świadectwo wojskowo – lekarskie

15,-

Odpis historii choroby (kserokopia)

71 gr. 1 strona

Wypełnienie druku do ZUS, KRUS – pacjenci nie                ubezpieczeni

50,-

Odpis wyniku badania (kserokopia)

71 gr. 1 strona

Opinia lekarska

150,-

Opinia na podstawie dokumentacji

300,-

Inne odpisy

–       odpowiedź na wezwanie nadesłania dowodów

–       odpowiedź na zapytanie o leczenie

–       odpowiedź dotycząca okoliczności wypadku

10,-

Przesłanie dokumentów pocztą (wg kosztów przesyłki)

5,50,-

Woda destylowana (1 litr)

1,20,-

[/vc_column_text]