Transport Samochodowy

Lp.

Rodzaj świadczeń

Cena

1.

Transport sanitarny

a)       Kierowca + ratownik – w godz. 7.00 – 22.00

b)       Kierowca + ratownik – w godz. 22.00 – 7.00

c)       Kierowca + ratownik –  w  dni  ustawowo  wolne  całodobowo

d)       plus zryczałtowana opłata eksploatacyjna

 

 

60,-/za godz.

80,-/za godz.

100,-/za godz.

 

3 zł/km

2.

Transport medyczny

a)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w  godz.  7.00 – 22.00

b)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w  godz.  22.00 – 7.00

c)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w dni ustawowo wolne           całodobowo

d)  plus zryczałtowana opłata eksploatacyjna

 

   80,-/za godz.

100,-/za godz.

100,-/za godz.

 

3 zł/km

3.

Godzina pracy lekarza w transporcie medycznym    100,-/za godz.

4.

Godzina pracy pielęgniarki w transporcie medycznym

  50,-/za godz.

5.

Kierowca + pracownik techniczny – w godz. 7.00 – 22.00     60,-/za godz.

6.

Kierowca + pracownik techniczny – w godz. 22.00 – 7.00

  80,-/za godz.

7.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

wg ustaleń z uwzględnieniem cennika