Komenda

płk Graf

KOMENDANT FILII SZPITALA

KOMENDANT VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

 płk mgr inż. Tomasz GRAF

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA

DS. MEDYCZNYCH

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku


Wawreszuk

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA

DS. VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO 

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk mgr farm. Michał WAWRESZUK

_MG_9420

SZEF LOGISTYKI FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Cezary ROZWALKA