Komenda

płk Graf

KOMENDANT

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

 płk Tomasz GRAF

_MG_9420

SZEF LOGISTYKI

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Cezary ROZWALKA