Komenda

płk Graf

KOMENDANT FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

 płk Tomasz GRAF

zdjęcie

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA

DS. MEDYCZNYCH

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

 cz. p. o. ppłk lek. Jacek PAWŁOWICZ

Wawreszuk

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA

DS. VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO 

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk mgr farm. Michał WAWRESZUK

_MG_9420

SZEF LOGISTYKI FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Cezary ROZWALKA