Telefony

87 621 99 89    REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

87 621 99 99    REJESTRACJA POZ

87 621 98 45    REJESTRACJA PZP

87 621 99 97    PORADNIA STOMATOLOGICZNA

87 621 99 35    REJESTRACJA RTG

KOMENDA LEKARZE POZ
876219   800 KOMENDANT SZPITALA 876219   999 Rejestracja POZ
876219   801 Zastępca Komendanta Szpitala ds. lecznictwa 876219   991 Gabinet POZ I
876219   922 Zastępca Komendanta Szpitala ds. Obwodu P-L 876219   992 Gabinet POZ II
876219   802 Szef Logistyki 876219   993 Gabinet POZ III
876219   803 SEKRETARIAT 876219   994 Gabinet POZ IV
876219   904 Naczelna Pielęgniarka 876219   990 Punkt Szczepień
876219   804 Asystent K-nta ds. pielęgniarstwa 876219   995 Gabinet zabiegowy
876219   968 Radca Prawny / Inspektor BHP 876219   999 Pielęgniarki i Położne Środowiskowe
876219   807 Fax PORADNIE I GABINETY LEKARSKIE
876219   808 Oficer dyżurny 876219   989 Rejestracja Poradni Specjalistycznych
876219   809 Dyżurka ochrony – wjazd 876219   846 Rejestracja PZP
876219   929 Dyżurka ochrony – szpital 876219   899 Poradnia Chirurgiczna
ODZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII 876219   879 Poradnia Dermatologiczna
876219   810 Ordynator oddziału 876219   897 Poradnia Ginekologiczna
876219   811 Lekarze oddziału 876219   839 Poradnia Kardiologiczna
876219   812 Pielęgniarka oddziałowa 876219   849 Poradnia Neurologiczna
876219   813 Pielęgniarka dyżurna 876219   869 Poradnia Otolaryngologiczna
BLOK OPERACYJNY 876219   859 Poradnia Okulistyczna
876219   820 Kierownik bloku 876219   997 Poradnia Stomatologiczna
876219   821 Lekarze oddziału 876219   889 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
876219   822 Pielęgniarka oddziałowa 876219   845 Poradnia Zdrowia Psychicznego
876219   823 Pielęgniarka dyżurna 876219   847 Poradnia Psychologiczna
876219   824 Sala operacyjna nr 1 – (ortopedyczna) 876219   927 Poradnia Pulmonologiczna
876219   825 Sala operacyjna nr 2 – (ogólna) 876219   876 Poradnia Onkologiczna
876219   826 Sala operacyjna nr 3 – (okul.-otolaryng.) 876219   976 Poradnia Urologiczna
876219   827 Sala Hybrydowa 876219   960 Gabinet badania słuchu
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ 876219   838 Gabinet Endoskopii – budynek 35
876219    830 Ordynator oddziału 876219   858 Gabinet Endoskopii – szpital
876219   831 Lekarze oddziału – wewnętrzny 876219   996 Gabinet Medycyny Pracy
876219   998 Lekarze oddziału – onkologia 876219   969 Pielęgniarka Epidemiologiczna
876219   832 Pielęgniarka oddziałowa 876219   988 Pielęgniarka koordynująca
876219   833 Pielęgniarka dyżurna APTEKA SZPITALNA
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM 876219   970 Kierownik Apteki Szpitalnej
876219   840 Ordynator oddziału 876219   971 Magazyn Apteki Szpitalnej
876219   841 Lekarze oddziału 876219   972 Księgowość Apteki Szpitalnej
876219   842 Pielęgniarka oddziałowa PION EKONOMICZNO-FINANSOWY
876219   843 Pielęgniarka dyżurna 876219   980 Główny Księgowy
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY 876219   981 Z-ca Głównego Księgowego
876219   850 Ordynator oddziału 876219   982 Sekcja sprzedaży
876219   851 Lekarze oddziału 876219   983 Sekcja zakupów
876219   852 Pielęgniarka oddziałowa 876219   986 Sekcja płac
876219   853 Pielęgniarka dyżurna 876219   985 KASA
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY PION KADROWO – ADMINISTRACYJNY
876219   860 Ordynator oddziału 876219   965 Kancelaria Ogólna
876219   861 Lekarze oddziału 876219   928 Dział Kadr – PRACOWNICY CYWILNI
876219   852 Pielęgniarka oddziałowa 876219   966 Dział Kadr – PRACOWNICY WOJSKOWI
876219   853 Pielęgniarka dyżurna SEKCJA MOBILIZACYJNA
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY 876219   950 Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej
876219   870 Ordynator/Lekarze oddziału 876219   951 Sekcja mobilizacyjna
876219   872 Pielęgniarka oddziałowa 876219   898 FAX – Sekcja mobilizacyjna
876219   873 Pielęgniarka dyżurna PION OCHRONY
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY 876219   942 Pełnomocnik ochrony
876219   880 Ordynator oddziału 876219   952 Kancelaria Tajna
876219   881 Lekarze oddziału REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
876219   882 Pielęgniarka oddziałowa 876219   916 Kierownik RBZMed.
876219   883 Pielęgniarka dyżurna 876219   917 Kierownik Sekcji Przechowywania i odnawiania zapasów
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII
NACZYNIOWEJ
876219    957 Kierownik Sekcji Polowej Techniki Medycznej
876219   890 Ordynator oddziału 876219   967 Kierownik/Magazynierzy RBZMed.
876219   891 Lekarze oddziału 876219   955 Starszy referent RBZMed.
876219   892 Pielęgniarka oddziałowa 876219   958 Magazyn RBZMed.
876219   893 Pielęgniarka dyżurna SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 876219   956 Sekcja sprzętu medycznego
876219   910 Ordynator oddziału 876219    909 Warsztaty naprawy sprzętu medycznego
876219   911 Lekarze oddziału 876219   958 Magazyn Sekcji Sprzętu medycznego
876219   912 Pielęgniarka oddziałowa DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
876219   913 Ratownicy medyczni 876219   936 Dział Zamówień Publicznych
876219   914 Pielęgniarka dyżurna REJESTR USŁUG MEDYCZNYCH
876219   921 Pokój badań 876219   974 Statystyka medyczna
876219   923 Izba Przyjęć 876219   975 Archiwum medyczne
ZAKŁAD REHABILITACJI PION LOGISTYKI
876219   900 Kierownik Zakładu 876219   924 Sekcja infrastruktury – Kierownik
876219   903 Pielęgniarka /technik dyżurna 876219   848 Sekcja infrastruktury
CENTRALNA STERYLIZACJA 876219   978 Sekcja mundurowa
876219   953 Pielęgniarka/technik dyżurny 876219   979 Sekcja samochodowa
ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ 876219   977 Sekcja żywnościowa
876219   935 Rejestracja RTG 876219   920 Sekcja informatyczna
876219   926 Rejestracja RTG – bud 35 WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
876219   930 Kierownik zakładu 876219   906 Przewodniczący
876219   933 Pracownia
Tomografii Komputerowej
876219   907 Sekretariat
876219   934 Pokój Lekarski 876219   908 Gabinet badań
876219   935 Rejestracja USG 876219   864 Sekretariat
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
876219   940 Kierownik zakładu 876219   905 Kierownik Pracowni Psychologicznej
876219   941 Asystenci WOJSKOWE
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
876219   943 Laborant dyżurny 876219   948 Kierownik/tech. Dyżurny
876219   944 Pracownia Hematologii 876219   918 Kierownik WCKIK
876219   945 Pracownia Biochemii REZONANS MAGNETYCZNY – FIRMA ZEWNĘTRZNA AFFIDEA SP. Z O. O.
876219   946 Pracownia Serologii 876219   901 Rejestracja – CENTRALA WARSZAWA
876219   947 Pracownia Bakteriologii 876219   973 Kierownik administracyjny
876219   949 Punkt poboru materiału 876219   902 Rejestracja FAX
876219   837 Pracownia Histopatologiczna 876219   931 Technicy
876219   836 Prosektorium 876219   932 Lekarze