Telefony

87 621 99 89    REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

87 621 99 99    REJESTRACJA POZ

87 621 98 45    REJESTRACJA PZP

87 621 99 97    PORADNIA STOMATOLOGICZNA

87 621 99 35    REJESTRACJA RTG

<

KOMENDA
876219   800 KOMENDANT FILII SZPITALA
876219   801 Zastępca Komendanta Filii Szpitala ds. lecznictwa
876219   916 Zastępca Komendanta Filii Szpitala ds. Obwodu P-L
876219   802 Szef Logistyki
876219   803 SEKRETARIAT
876219   904 Kierownik ds. Pielęgniarstwa
876219   968 Specjalista ds. BHP i PPOŻ
 876219   807 FAX
ODZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII
876219   810 Ordynator oddziału
876219   811 Lekarze oddziału
876219   812 Pielęgniarka oddziałowa
876219   813 Pielęgniarka dyżurna
BLOK OPERACYJNY
876219   820 Kierownik bloku
876219   821 Lekarze oddziału
876219   822 Pielęgniarka oddziałowa
876219   823 Pielęgniarka dyżurna
876219   953 Centralna Sterylizatornia
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ
876219    830 Ordynator oddziału
876219   831 Lekarze oddziału – wewnętrzny
876219   998 Lekarze oddziału – onkologia
876219   832 Pielęgniarka oddziałowa
876219   833 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
876219   840 Ordynator oddziału
876219   841 Lekarze oddziału
876219   842 Pielęgniarka oddziałowa
876219   843 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
876219   850 Ordynator oddziału
876219   851 Lekarze oddziału
876219   852 Pielęgniarka oddziałowa
876219   853 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
876219   860 Ordynator oddziału
876219   861 Lekarze oddziału
876219   852 Pielęgniarka oddziałowa
876219   853 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
876219   870 Ordynator/Lekarze oddziału
876219   872 Pielęgniarka oddziałowa
876219   873 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
876219   880 Ordynator oddziału
876219   881 Lekarze oddziału
876219   882 Pielęgniarka oddziałowa
876219   883 Pielęgniarka dyżurna
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ
876219   890 Ordynator oddziału
876219   891 Lekarze oddziału
876219   892 Pielęgniarka oddziałowa
876219   893 Pielęgniarka dyżurna
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
876219   910 Ordynator oddziału
876219   911 Lekarze oddziału
876219   912 Pielęgniarka oddziałowa
876219   913 Ratownicy medyczni
876219   914 Pielęgniarka dyżurna
876219   921 Pokój badań
876219   923 Izba Przyjęć
ZAKŁAD REHABILITACJI
876219   900 Kierownik Zakładu
876219   903 Pielęgniarka /technik dyżurny
ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ
876219   935 Rejestracja RTG
876219   930 Kierownik zakładu
876219   933 Pracownia Tomografii Komputerowej
876219   934 Pokój Lekarski
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
876219   940 Kierownik zakładu
876219   941 Asystenci
876219   943 Laborant dyżurny
876219   944 Pracownia Hematologii
876219   945 Pracownia Biochemii
876219   946 Pracownia Serologii
876219   947 Pracownia Bakteriologii
876219   949 Punkt poboru materiału
876219   837 Pracownia Histopatologiczna
876219   836 Prosektorium
Gabinet POZ
876219   999 Rejestracja POZ
876219   991 Gabinet POZ I
876219   992 Gabinet POZ II
876219   993 Gabinet POZ III
876219   994 Gabinet POZ IV
PORADNIE I GABINETY LEKARSKIE
876219   989 Rejestracja Poradni Specjalistycznych
876219   846 Rejestracja PZP
876219   899 Poradnia Chirurgiczna
876219   879 Poradnia Dermatologiczna
876219   897 Poradnia Ginekologiczna
876219   839 Poradnia Kardiologiczna
876219   849 Poradnia Neurologiczna
876219   869 Poradnia Otolaryngologiczna
876219   859 Poradnia Okulistyczna
876219   997 Poradnia Stomatologiczna
876219   889 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
876219   845 Poradnia Zdrowia Psychicznego
876219   847 Poradnia Psychologiczna
876219   927 Poradnia Pulmonologiczna
876219   876 Poradnia Onkologiczna
876219   976 Poradnia Urologiczna
876219   960 Gabinet badania słuchu
876219   838 Gabinet Endoskopii – budynek 35
876219   858 Gabinet Endoskopii – szpital
876219   996 Gabinet Medycyny Pracy
876219   969 Pielęgniarka Epidemiologiczna
876219   988 Pielęgniarka koordynująca
APTEKA ZAKŁADOWA
876219   970 Kierownik Apteki Zakładowej
876219   972 Technicy Apteki Zakładowej
SEKCJA FINANSÓW I RACHUBY
876219   981 KIEROWNIK
876219   982 Sekcja sprzedaży
876219   983 Sekcja zakupów
876219   986 Sekcja płac
876219   985 KASA
876219   984 Dział Marketingu
PION KADROWO – ADMINISTRACYJNY
876219   965 Kancelaria Ogólna
876219   928 Dział Kadr – PRACOWNICY CYWILNI
876219   966 Dział Kadr – PRACOWNICY WOJSKOWI
SEKCJA MOBILIZACYJNA
876219   950 Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej
876219   951 Sekcja mobilizacyjna
PION OCHRONY
876219   942 Pełnomocnik ochrony
876219   952 Kancelaria Tajna
REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
876219   917 Kierownik Sekcji Przechowywania i odnawiania zapasów
876219   957 Kierownik Sekcji Polowej Techniki Medycznej
876219   967 Kierownik/Magazynierzy RBZMed.
876219   955 Starszy referent RBZMed.
876219   958 Magazyn RBZMed.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
876219   936 Dział Zamówień Publicznych
REJESTR USŁUG MEDYCZNYCH
876219   974 Statystyka medyczna
876219   975 Archiwum medyczne
PION LOGISTYKI
876219   924 Sekcja infrastruktury
876219   848 Sekcja infrastruktury
876219   978 Sekcja mundurowa
876219   979 Sekcja samochodowa
876219   977 Sekcja żywienia i dietetyki
876219   920 Dział Informatyki i Cyfryzacji
876219   956 Sekcja sprzętu medycznego