Ogłoszenia

 

OFERTY PRACY

 

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO LEKARZ OKULISTA

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO LEKARZ GASTROENTEROLOG

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO LEKARZ SOR

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO LEKARZ SPEC. CHIRURGII OGÓLNEJ

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO LEKARZ SPEC.ANESTEZJOLOG

OGŁOSZENIE  NA STANOWISKO ENERGETYK

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

 

 UCZNIOWIE

 

Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełk  Zaprasza wszystkie chętne osoby do odbycia praktyk studenckich

W sprawie praktyk studenckich kontakt z por. mgr Magdaleną Dereń

Tel. 087 621 98 04

 PACJENCIE

 

W myśl art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uprasza się świadczeniobiorców zapisanych na listę oczekujących (wizyta pierwszorazowa), w przypadku niemożności stawienia się w terminie bądź rezygnacji z planowanej wizyty/zabiegu, o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie poradni/oddziału, gdzie został zapisany na udzielenie świadczenia.

OFERTA INWESTYCYJNA

 

Dążąc do optymalnego wykorzystania infrastruktury mienia Skarbu Państwa znajdującej się w bezpłatnym użytkowaniu przez 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku przedstawiam Państwu możliwość dowolnego zagospodarowania części budynku nr 16 oraz całego nr 21 na dowolną działalność gospodarczą, nieuciążliwą dla szpitala, z potencjalnym terminem realizacji przedsięwzięcia do 10 lat.

Ełk, dzięki swemu położeniu na styku szlaków prowadzących do przejść granicznych z Litwą, Rosją i Białorusią, jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, nie tylko krajowych. Niewykorzystane tereny i potencjał w postaci wykwalifikowanych kadr w wieku produkcyjnym to interesująca perspektywa dla przedsiębiorców szukających dobrej lokalizacji dla swego biznesu. Jest to trzecie co do wielkości miasto na Warmii i Mazurach, które rozwija się w błyskawicznym tempie i dlatego coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowania inwestorów. Nie bez znaczenia jest tu przychylna przedsiębiorcom postawa władz miasta.

108 SzWzP SP ZOZ w Ełku to nowoczesny wysokospecjalistyczny szpital, działający na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udzielający świadczeń zdrowotnych – służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz realizujący inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, posiadający doskonałe zaplecze diagnostyczno – rehabilitacyjne.

Budynek nr 16 jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z częścią zaadaptowaną na działalność apteczną.

  • powierzchnia piwnic 238,3 m2,
  • powierzchnia parteru 190,0 m2,
  • powierzchnia I piętra 218,0 m2,
  • powierzchnia II piętra 143,0 m2,

Budynek nr 21 jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym.

Bufynek 16

b1

b2

Budynek 21

c1

c2