Ogłoszenia

OFERTY PRACY

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

SALOWA

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Szczepienie przeciwko WZW

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę.
 2. Stabilne warunki zatrudnienia.

Życiorys należy złożyć w Dziale Kadr w budynku nr 72 pok. 7.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA NEUROCHIRURGII 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii i/lub pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 7:30 dnia następnego.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

PIELĘGNIARKI

W ODDZIALE NEUROCHIRURGII

udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta
w godzinach 7:00-19:00 i 19:00-7:00.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

FIZJOTERAPEUTY

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty.
 3. Obsługa komputera z oprogramowaniem MS OFFICE.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę.
 2. Stabilne warunki zatrudnienia.

Życiorys należy złożyć w Dziale Kadr w budynku nr 72 pok. 7.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku biurowym.
 3. Obsługa komputera z oprogramowaniem MS OFFICE.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę.
2. Stabilne warunki zatrudnienia

Życiorys należy złożyć w Dziale Kadr w budynku nr 72 pok. 7.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w podstawowej ordynacji, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –15:30, pełnienie dyżurów medycznych oraz gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 7:30 dnia następnego oraz udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgicznej pięć razy w tygodniu: poniedziałki od 9:00 do 14:00, wtorki od 12:00 do 14:00, środy od 8:00 do 12:00, czwartki od 13:00 do 17:00, piątki od 9:00 do 12:00.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Pulmonologicznej 3 razy w tygodniu:

wtorki od 14:00 do 18:00, środa od 8:00 do 12:00, czwartek od 8:00 do 12:00.
Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA RADIOLOG

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w dniach
i godzinach zgodnych z harmonogramem pracy zakładu, gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w godz. 1430 – 730 dnia następnego, soboty, niedziele i święta
w systemie 24h.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie ogłasza nabór do pracy w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym szpitala.

 1. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w pełnym lub niepełnym  wymiarze czasu pracy

Umowa zlecenia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

 1. Osoba ubiegająca się o pracę w szpitalu powinna:
 • Złożyć dokumenty:
 1. Wzór podania stanowi:

        Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ  w Lublinie w Filii w Ełku).

        Załącznik nr 1a do procedury (dla nowych kandydatów do pracy).

 1. CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 2. Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów oraz świadectw kandydata,
 3. Potwierdzone za zgodność prawo wykonywania zawodu, inne certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające umiejętności  i dodatkowe kwalifikacje kandydata.
 4. W przypadku kandydatów, którzy na dzień rekrutacji są pracownikami 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie punkt b-d nie dotyczy.
 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Kadr Filii szpitala w Ełku  w formie papierowej osobiście lub listownie do dnia 10 listopada 2018r.

 

 


1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA ORTOPEDA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
i/lub pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 7:30 dnia następnego.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
i/lub pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 7:30 dnia następnego.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
i/lub pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 7:30 dnia następnego.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

PIELĘGNIARKI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM lub OAiIT lub ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ

udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach 7:00-19:00 i 19:00-7:00.

Dowolna Forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28.

 

OFERTA INWESTYCYJNA

 

Dążąc do optymalnego wykorzystania infrastruktury mienia Skarbu Państwa znajdującej się w bezpłatnym użytkowaniu przez Szpital  przedstawiam Państwu możliwość dowolnego zagospodarowania  budynku  nr 21 na dowolną działalność gospodarczą, nieuciążliwą dla szpitala, z potencjalnym terminem realizacji przedsięwzięcia do 10 lat.

Ełk, dzięki swemu położeniu na styku szlaków prowadzących do przejść granicznych z Litwą, Rosją i Białorusią, jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, nie tylko krajowych. Niewykorzystane tereny i potencjał w postaci wykwalifikowanych kadr w wieku produkcyjnym to interesująca perspektywa dla przedsiębiorców szukających dobrej lokalizacji dla swego biznesu. Jest to trzecie co do wielkości miasto na Warmii i Mazurach, które rozwija się w błyskawicznym tempie i dlatego coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowania inwestorów. Nie bez znaczenia jest tu przychylna przedsiębiorcom postawa władz miasta.

1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku to nowoczesny wysokospecjalistyczny szpital, działający na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udzielający świadczeń zdrowotnych – służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz realizujący inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, posiadający doskonałe zaplecze diagnostyczno – rehabilitacyjne.

 

Budynek nr 21 jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym.

Budynek 21

c1

c2