Przetargi

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – publikowane od 18.10.2018r. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie wdrożył Platformę e-Zamawiający, która od 18.10.2018r. jest podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w procedurze udzielania zamówień publicznych, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Market.  

Składanie ofert poprzez przekierowanie na platformę:

Link do strony: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – publikowane do 17.10.2018r.

Link do strony: http://poprzedniawersja.1wszk.pl/przetargi.html

 

 

 

 

Numer sprawy: 1/2017/LOG

O G L O S Z E N I E

WYKAZ

PLIKI DO POBRANIA

Numer sprawy: 27/2017-DZP

Wykonanie okresowej 5-cio letniej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w połączeniu z kontrolą roczną

ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

 

Numer sprawy: 09/2017-DZP/PNO

Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach planu modernizacji technicznej.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SPROSTOWANIE

Znak sprawy: 20 / 2017 – DZP

„Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku”.

Termin składania ofert 14.07.2017 do godz. 09:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

PLIK DO POBRANIA

FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: 19 / 2017 – DZP

„Dostawa produktów leczniczych w tym leków onkologicznych na potrzeby 108 Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ w Ełku”

Termin składania ofert 13.07.2017 do godz. 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

PLIK DO POBRANIA

FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: 06/2017-DZP/PNO

Dostawa stentgraftów do aorty brzusznej oraz  specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla  Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala( wg zadań).

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE

WYJAŚNIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.08.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: 14/2017/DZP/US

Ogłoszenie o zamówieniu „Usługa dozoru i ochrony osób i mienia 108 Szpitala Wojskowego z Przychodni SP ZOZ w Ełku”

O G L O S Z E N I E

O G L O S Z E N I E – WERSJA EDYTOWALNA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA I PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT

PLIK DO POBRANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: 10/2017/DZP

USŁUGI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW (OC, AC, NNW, ASS)

ZAPYTANIE OFERTOWE

PLIK DO POBRANIA

Numer sprawy: 05/2017-DZP/PNO

DOSTAWA MATERIAŁOW JENORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ŚRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH NA POTRZEBY 108 SZPITALA WOJSKOWEGO SP ZOZ W EŁKU

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.04.2017

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – WZORY UMÓW MODYFIKACJA

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.04.2017

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ DO ZADANIA NR 48

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28-04-2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA – sprostowanie 19-05-2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Z DNIA 13.06.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O  PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZADANIA NR 14

Numer sprawy:04/2017-DZP/PNO

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W TYM LEKÓW ONKOLOGICZNYCH

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

MODYFIKACJA WZORU UMOWY

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.04.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy:06 / 2017 – DZP

DOSTAWA BIOMATERIAŁÓW NA POTRZEBY ODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

INFORMACJA2

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

Znak sprawy:  03/2017-PBB/PNO

NA ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ , MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OC, AC NNW, ASS)  

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA

Zmiana terminu składania ofert

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA NR 2

Załącznik

MODYFIKACJA SIWZ

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA NR 3

Zbiorcze zestawienie ofert

INFORMACJA

INFORMACJA2

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy:02/2017-DZP/PNO

DOSTAWA STENT-GRAFTÓW DO AORTY BRZUSZNEJ ORAZ JEDNORAZOWEGO SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZ. CHIRURGII NACZYNIOWEJ SZPITALA

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE NR 2

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy:01/2017-DZP/PNO

DOSTAWA IMPLANTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

MODYFIKACJA 

MODYFIKACJA 2

ZMIANA TERMINU

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 24/2016-DZP/PNO

DOSTAWA LEKU

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 23/2016-DZP/PNO

DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

MODYFIKACJA – SIWZ I OGŁOSZENIE

MODYFIKACJA  ZAŁĄCZNIKA

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 22/2016-DZP/PNO

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

PLIKI DO POBRANIA

ZMIANA  S I W Z

MODYFIKACJA – SIWZ

MODYFIKACJA – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PLIK DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 3

PLIKI DO POBRANIA2

INFORMACJA

WNIOSEK

ZAWIADOMIENIE

 ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 20/2016-DZP/PNO

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I WYROBÓW MLECZARSKICH, WYROBÓW MIĘSNYCH I WĘDLINIARSKICH, DROBIU, RYB ORAZ PIECZYWA.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Numer sprawy: 25/2016-DZP

DOSTAWA LEKÓW, PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 3

INFORMACJA O WYNIKU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Numer sprawy: 21/2016-DZP/PNO

DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

PLIK DO POBRANIA2

WYJAŚNIENIE NR 1

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 18/2016-DZP/PNO

Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów angiograficznych.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

MODYFIKACJA  ZAŁĄCZNIKA

WYJAŚNIENIE NR 1

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 4/2016/PPN

Na pomieszczenia o powierzchni 16,49 m2 w budynku głównym 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego.

O G L O S Z E N I E

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

Numer sprawy: 3/2016/PPN

Na pomieszczenia o powierzchni 9,90 m2 w budynku głównym 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku z przeznaczeniem na gabinet do badania akustyki słuchu.

O G L O S Z E N I E

PLIKI DO POBRANIA

Numer sprawy: 27/2016-DZP

Usługa wykonania wniosku aplikacyjnego.

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA

INFORMACJA

INFORMACJA2

Numer sprawy: 19/2016-DZP/PNO

Usługa w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

MODYFIKACJA 

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 3

INFORMACJA

INFORMACJA2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU2

WNIOSEK

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 16/2016-DZP/PNO

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz jałowych zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów do operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem fakoemulsyfikatora wg Zadań.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

MODYFIKACJA – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MODYFIKACJA – SIWZ

MODYFIKACJA PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 17/2016 – DZP/PNO

Usługa w zakresie przeglądów, konserwacji napraw sprzętu medycznego

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

MODYFIKACJA

MODYFIKACJA – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MODYFIKACJA – SIWZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU2

Numer sprawy: 1/2016/PPN

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ORAZ JEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

 na pomieszczenia o powierzchni 16,49 m2 w budynku głównym 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego

O G L O S Z E N I E

PLIKI DO POBRANIA

PROJEKT UMOWY – MODYFIKACJA

Numer sprawy: 2/2016/PPN

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ORAZ JEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

 na pomieszczenia o powierzchni 9,90 m2  w budynku głównym 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

z przeznaczeniem na gabinet do badania akustyki słuchu.

O G L O S Z E N I E

PLIKI DO POBRANIA

PROJEKT UMOWY – MODYFIKACJA

Numer sprawy: 14/2016 – DZP/PNO

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji remontów budynków Nr. 8/378;19/378;89/378

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ – UZUPEŁNIONY

Numer sprawy15/2016-DZP/PNO

DOSTAWA LEKÓW, PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE  S I W Z

WYJAŚNIENIE  S I W Z 2

WYJAŚNIENIE  S I W Z 3

MODYFIKACJA O G L O S Z E N I E

MODYFIKACJA  SIW Z

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA Z SESJI

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2

Numer sprawy13/2016-DZP/PNO

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY ORAZ DZIERŻAWĄ BUTLI

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy1/2016/PPN

USŁUGA NAJMU NA POMIESZCZENIE W BUDYNKU NR 35/378 POŁOŻONEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 30, 19-300 EŁK

WARUNKI DOTYCZĄCE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy08/2016-DZP/PNO

USŁUGA W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

MODYFIKACJE

WYJAŚNIENIE NR 3

INFORMACJA Z SESJI

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Numer sprawy 16/2016-DZP

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW, ZIEMIOPŁODÓW I KISZONEK, JAJ

ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

Numer sprawy13/2016-DZP

OUTSOURCING W ZAKRESIE DORADZTWA W ZARZĄDZANIU PODMIOTEM LECZNICZYM.

ZAPROSZENIE

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy:12/2016-DZP/PNO

DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH W POMIESZCZENIACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – UPRZEDNIO ZAADOPTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYMOGÓW URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE HYBRYDOWEJ SALI OPERACYJNEJ.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA

 ZAWIADOMIENIE

 ZAWIADOMIENIE2

O G L O S Z E N I E 2

 S I W Z 2

PLIKI DO POBRANIA 2

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 1A

WYJAŚNIENIE NR 1B

WYJAŚNIENIE NR 1C

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy:6/2016-DZP/PNO

USŁUGA NAJMU WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO I UTRZYMUJĄCEGO CZYSTOŚĆ POWIETRZA O USTALONYM SPOSOBIE KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ CZĄSTKAMI I DROBNOUSTROJAMI W ŚRODOWISKU WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ORAZ ZAPROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC BUDOWLANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH INSTALACJĘ DOSTARCZONEGO URZĄDZENIA.

O G L O S Z E N I E

 S I W Z + ZAŁĄCZNIKI

Numer sprawy: 07/2016-DZP/PNO

DOSTAWA ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

 ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy 11/2016-DZP

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW  DO OZNACZANIA GRUP KRWI I PRÓB ZGODNOŚCI, KRWINEK WZORCOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Znak sprawy 10/2016-DZP

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I KART DO OZNACZANIA GRUP KRWI I PRÓB ZGODNOŚCI KOMPATYBILNYCH Z POSIADANYM SYSTEMEM FIRMY DIA-MED.

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Znak sprawy 09/2016-DZP

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I WYROBÓW MLECZARSKICH ORAZ RYB.

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

INFORMACJA

Znak sprawy05/2016-DZP

OUTSOURCING W ZAKRESIE DORADZTWA W ZARZĄDZANIU PODMIOTEM LECZNICZYM.

ZAPROSZENIE

UMOWA

OSWIADCZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

 ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy04/2016-DZP

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY ORAZ WORKÓW NA ODPADY

 ZAPROSZENIE

PLIKI DO POBRANIA

 SPROSTOWANIE

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Znak sprawy: 09/2016-DZP/PNO

USŁUGA  UDZIELENIA  POŻYCZKI  W  WYSOKOŚCI 7 000 000,00 PLN

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIE NR 1

 ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA

Znak sprawy: 05/2016-DZP/PNO

USŁUGA  UDZIELENIA  POŻYCZKI  W  WYSOKOŚCI 7 000 000,00 PLN

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

 WYJAŚNIENIE NR 1

PLIKI DO POBRANIA DO WYJAŚNIENIA NR 1

 ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy:  4/2016 DZP/PNO

Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

 

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

 ZAWIADOMIENIE

 WYJAŚNIENIE NR 1

 WYJAŚNIENIE NR 2

 WYJAŚNIENIE NR 3

INFORMACJA

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Znak sprawy:  3/2016-PBB/PNO

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ,  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD  OC  Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO  MIENIA  , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS), UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  , UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH  ORAZ KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA  POJAZDÓW (OC, AC, NNW, ASS)

 

O G L O S Z E N I E

O G L O S Z E N I E  O  ZMIANIE OGŁOSZENIA

O G L O S Z E N I E  O  ZMIANIE OGŁOSZENIA2

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

UWAGA !!!

 ZMIANA TERMINU

 ZMIANA TERMINU2

 MODYFIKACJA  S I W Z

 ZAŁĄCZNIK NR 19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA2

INFORMACJA O WYNIKU

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 2/2016-DZP/PNO

„DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W TYM ONKOLOGICZNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

INFORMACJA

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Numer ogłoszenia: 21168-2016

„PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 16 DLA POTRZEB PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  I MEDYCYNY PRACY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

 S I W Z2

 S I W Z3

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA2

PLIKI DO POBRANIA3

 PYTANIA/ODPOWIEDZI

 PYTANIA/ODPOWIEDZI2

 PYTANIA/ODPOWIEDZI3

 PYTANIA/ODPOWIEDZI4

W CELU POBRANIA „PLIKÓW DO PORANIA” TRZEBA ŚCIĄGNĄĆ TRZY PLIKI, A NASTĘPNIE WSZYSTKIE TRZY ZAZNACZYĆ I WYPAKOWAĆ

INFORMACJA O WYBORZE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: 01/2016-DZP/PNO

„DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I WYROBÓW MLECZARSKICH, WYROBÓW MIĘSNYCH I WĘDLINIARSKICH,DROBIU, RYB ORAZ PIECZYWA”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 12/2015-DZP/PNO

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OCHRONNEJ”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 28/2015-DZP

„OFERTA NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH TESTÓW  APARATÓW RTG DLA 108 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W EŁKU”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PLIKI DO POBRANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Numer sprawy: 20/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I WYROBÓW MLECZARSKICH, WYROBÓW MIĘSNYCH I WĘDLINIARSKICH, DROBIU, RYB ORAZ PIECZYWA”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE2

Numer sprawy: 19/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA LEKU ONKOLOGICZNEGO”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

PLIKI DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 2/2015/PPN

„DZIERŻAWA TERENU POD PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”

OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 27/2015-DZP

„JEDNORAZOWA DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW 108 SZPITALA WOJSKOWEGO SP ZOZ W  EłKU”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Numer sprawy: 26/2015-DZP

„REMONT DACHU, CZĘŚCIOWEJ WYMIANY OBRÓBEK BLACHARSKICH, REMONT KOMINKÓW W BUDYNKU 21/ 378”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Numer sprawy: 24/2015-DZP

„WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I INSTALACJI DLA 108 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W EŁKU”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Numer sprawy: 23/2015-DZP

„ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH”

ZAPYTANIE OFERTOWE

PLIK DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Numer sprawy: 18/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH”

WYSŁANE DO PUBLIKACJI

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

 WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

 ZAWIADOMIENIE 1

Numer sprawy: 16/2015-DZP/PNO

„ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ ZE SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ W RAMACH PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

 WYJAŚNIENIE NR 1

 WYJAŚNIENIE NR 2

 WYJAŚNIENIE NR 3

 WYJAŚNIENIE NR 4

 WYJAŚNIENIE NR 5

 ZAWIADOMIENIE 1

 ZAWIADOMIENIE 2

Numer sprawy: 09/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW, ZIEMIOPŁODÓW, KISZONEK ORAZ JAJ ŚWIEŻYCH”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 19/2015-DZP

ZAPYTANIE

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

Numer sprawy: 18/2015-DZP/PNO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKU

!!!! UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!

Oferty należy składać do dnia: 2015-08-17 do godz.10:00

Numer sprawy: 15/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA IMPLANTÓW I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH  NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO ”

WYSŁANE DO PUBLIKACJI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO PUBLIKACJI

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 14/2015-DZP/PNO

„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH  DO DIAGNOSTYKI I ZABIEGÓW ANGIOGRAFICZNYCH”

WYSŁANE DO PUBLIKACJI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO PUBLIKACJI

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

WYJAŚNIENIE NR 1

 ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: 13/2015-DZP/PNO

„ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ ZE SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ W RAMACH PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ”

O G L O S Z E N I E

 S I W Z

 PLIKI DO POBRANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO PUBLIKACJI

WYJAŚNIENIE NR 1

WYJAŚNIENIE NR 2

WYJAŚNIENIE NR 3

WYJAŚNIENIE NR 4

 ZAWIADOMIENIE