Zabezpieczenie imprez masowych

Bliższych informacji udziela p. Halina Malesiak tel. 501 492 750. do godz. 14:00 lub email: sor@108spzoz.elk.pl