Zabezpieczenie imprez masowych

Bliższych informacji udzielają pracownicy SOR tel 87 621 99 14 do godz. 14:00 lub email: sor@1wszk.elk.pl