SEKCJA FINANSÓW I RACHUBY PŁAC

Elżbieta Magreta – p.o. SZEFA ZESPOŁU

tel. 87 62 19 982   e-mail: emagreta@1wszk.elk.pl


mgr Alicja Śluz – Z-CA SZEFA ZESPOŁU

tel. 87 62 19 981   e-mail: asluz@1wszk.elk.pl


RACHUBA PŁAC

  Ewa Dzieniusz

tel. 87 62 19 986  e-mail: edzieniusz@1wszk.elk.pl

Monika Skrocka

tel. 87 62 19 986  e-mail: mskrocka@1wszk.elk.pl


KASA I NALEŻNOŚCI SZPITALA

Celina Lelmacher

tel. 87 62 19 985  e-mail: clelmacher@1wszk.elk.pl


ANALIZA KOSZTÓW

Jadwiga Jakutowicz

tel. 87 62 19 983   e-mail: jjakutowicz@1wszk.elk.pl

Finanse i rachuba płac to pojęcia bardzo szerokie dlatego też prace w komórce wykonuje wielu specjalistów z kilku dziedzin . Księgowość zajmuje się ewidencją różnych działań i operacji gospodarczych, które mają miejsce w szpitalu. Trzeba je zadekretować, zaksięgować oraz przeanalizować. To również ciągły nadzór na stanem zobowiązań i należności placówki.

Bardzo ważnym elementem działalności są również koszty, których analiza jest niezbędna w procesie zarządzania  oraz podejmowania  przedsięwzięć w działalności szpitala.

Rachuba płac zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń oraz innych należności pracowników, rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i  innych potrąceń.

Przy sekcji działa kasa i punkty kasowe rozlokowane w różnych miejscach co jest udogodnieniem dla osób korzystających odpłatnie z usług świadczonych w Szpitalu.