SEKCJA MOBILIZACYJNA

PERSONEL:

kpt. Paweł RAMOTOWSKI - cz.p.o. Kierownik Sekcji
tel. 87 621 9 950, email: pramotowski@1wszk.elk.pl

kpt. Paweł RAMOTOWSKI
tel. 87 621 9 951 e-mail: pramotowski@1wszk.elk.pl
st. chor. szt. Tomasz PAPUGA
tel. 87 621 9 951 e-mail: tpapuga@1wszk.elk.pl

KONTAKT:
e-mail: mob@1wszk.elk.pl