A K T U A L N O Ś C I

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020r. w Pracowni Fizjoterapii
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku rozpoczniemy udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ambulatoryjnych w ramach Programu  „ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Świadczenia rehabilitacyjne objęte programem, finansowane są przez NFZ,
a korzystanie z nich, w ramach programu, nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w programie,
 jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym, bądź orzeczenia równoważnego, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapraszamy
do Pracowni Fizjoterapii. W celu umówienia się na wizytę należy zarejestrować się pod numerem tel. 87 621 99 03.

Dzień Ratownictwa Medycznego


Powołany został Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
i jest obchodzony 13 października.

Z tej okazji Komendant Filii Szpitala, płk Robert TRELA wyraził wdzięczność za pracę wszystkim ratownikom w szpitalu
oraz przekazał życzenia od Prezydenta Ełku - Pana Tomasza ANDRUKIEWICZA.


ppor. Urszula Orłowska

POŻEGNANIE OFICERÓW


W dniu 30.09.2020r pożegnaliśmy kolejnych żołnierzy
ppłk lek. Marka CHOJNOWSKIEGO, mjr Wiesława KOZALA oraz ppor. lek. Edytę KUJKO,
którzy dalszą służbę pełnić będą w innych instytucjach wojskowych.

    Komendant wraz z pracownikami podziękował żegnanym za lata sumiennej służby na rzecz Filii 1 WSzKzP SPZOZ w Ełku oraz życzył powodzenia na dalszej drodze zawodowej i realizacji kolejnych planów w życiu osobistym.

                                                                                                                                                                                                                    ppor. Urszula Orłowska

CZAS POŻEGNAŃ

W czwartek 27 sierpnia br. Komendant Filii Szpitala płk Robert TRELA wraz z pracownikami pożegnał zwolnionych z zawodowej służby wojskowej
ppłk lek. Piotra PERKOWSKIEGO,
ppłk lek. Piotra PRZYBOROWSKIEGO
oraz odchodzących ze stanowiska służbowego
mgr farm. Waldemara ŁAPĘ
i mgr Zbigniewa KRYSZCZUKA.

Wszystkim żegnanym dziękujemy za wysiłek i trud włożony w ciężką, wieloletnią pracę oraz życzymy wielu sukcesów i pomyślności
a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku na emeryturze!


       ppor. Urszula Orłowska

Gaszyn Challenge. Pomoc dla Hani.

Szanowni Państwo! 

Dziękujemy za nominację dla Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy

w Ełku.

Typujemy do wykonania zadania:

- 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej w Olsztynie;

- Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku;

- Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Ełku. 

1WSzKzP SP ZOZ – Filia w Ełku melduje wykonanie zadania!


Dzień Weterana

Działań Poza Granicami Państwa

Święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku i jest obchodzone w naszym kraju 29 maja.
Dla uczczenia pamięci wszystkich weteranów uczestniczących w misjach zagranicznych na terenie całego świata żołnierze 1WSzKzP SPZOZ – Filia w Ełku przyłączają się do akcji „22 pompki dla Weteranów".
Dziękujemy za Waszą służbę pełną oddania i poświęcenia!

Podziękowania

Dzień Położnej
i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Pożegnanie Żołnierza


W dniu 24.04.2020r. pożegnaliśmy ppłk lek. Konrada TKACZEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Filii Szpitala ds. Medycznych, który zakończył wykonywanie obowiązków w Filii 1WSzKzP SPZOZ Ełk. Decyzją wyższych przełożonych skierowany został do pełnienia zadań służbowych w innej jednostce wojskowej. Ppłk lek. Konradowi Tkaczewskiemu życzymy dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz w życiu osobistym.

ppor. Urszula Orłowska.

Dzień Kobiet

W dniu dzisiejszym w 1 WSzKzP SPZOZ- Filia Ełk, obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Na spotkanie z Komendantem Filii przybyły panie – pracownice wojska, jak również te na co dzień służące w mundurze.

Pan płk Robert TRELA podziękował Paniom za codzienny trud w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności wręczając symboliczną różę.

Pożegnanie z mundurem Żołnierza odchodzącego do rezerwy


W czwartek 30 stycznia br. płk Robert TRELA, Komendant Filii 1 WszKzP SPZOZ wraz z kadrą i pracownikami pożegnał żołnierza zawodowego, odchodzącego do rezerwy – mjr Andrzeja SOKOŁOWSKIEGO.

Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej Komendant Filii podziękował mjr Andrzejowi SOKOŁOWSKIEMU za zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych w ponad 39 letniej zawodowej służbie wojskowej.

ppor. Urszula Orłowska

  Pobranie narządów do przeszczepu

28 listopada 2019r w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Ełku po raz pierwszy w historii placówki doszło do pobrania narządów do przeszczepu.

Pacjent doznał ciężkiego urazu głowy, który był przyczyną śmierci mózgowej, orzeczonej przez kilku specjalistów
w dziedzinie anestezjologii i neurologii. Po trudnych rozmowach, którą przeprowadził szpitalny koordynator ds. transplantacji, rodzina nie wyraziła sprzeciwu. Do pobrania narządów przybyły 3 zespoły transplantacyjne z Gdańska, Olsztyna i Warszawy. Dzięki pobranym narządom, które podjęły pracę, uratowano życie 46 letniemu mężczyźnie, 73 letniemu mężczyźnie oraz 32 letniemu mężczyźnie. To olbrzymi sukces w sensie medycznym i etycznym. Z jednej strony zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i diagnostów medycznych a z drugiej strony cudowna, altruistyczna postawa rodziny, która w obliczu tragedii podjęła świadomą decyzję darowania życia innym cierpiącym ludziom. Chorzy, którym przeszczepiono narządy wracają do zdrowia.

Uroczyste Otwarcie Oddziału Neurochirurgii


Dnia 06 listopada 2019r. w kompleksie 1 WSZKzP SP ZOZ w Ełku miała miejsce uroczość  z okazji Otwarcia Oddziału Neurochirurgii.

Obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze Św. Wojciecha, następnie Komendant Filii 1 WSzKzP płk mgr inż. Mariusz PASIEKA złożył meldunek Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Pani dr Aurelii Ostrowskiej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant 1WSzKzP w Lublinie-  płk mgr Andrzej SKIBA.

Po poświęceniu oddziału przez ks. dr Marcina MACZANA oraz ks. FIEDZIUKIEWICZA nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Senator RP- Panią Małgorzatę KOPICZKO, Posła na Sejm RP- Pana Wojciecha KOSSAKOWSKIEGO,
prof. dr hab. n. med. Mirosława ZĄBKA
oraz Zastępcę Dyrektora Ds. Medycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie – Pana Walentego SELIGĘ.

Po uroczystym otwarciu oddziału neurochirurgicznego miała miejsce Konferencja  Neurochirurgiczna, którą zainaugurował swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Mirosław ZĄBEK. O genezie, roli i zadaniach oraz funkcjonowaniu nowopowstałego oddziału prelekcje wygłosił koordynator oddziału neurochirurgicznego lek. Szymon KACZOR.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.  Koordynatorowi Oddziału Neurochirurgicznego
lek. Szymonowi KACZOROWI wraz z personelem medycznym życzymy wielu sukcesów.

ppor. Urszula Orłowska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.