1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku


ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk,

woj. warmińsko-mazurskie, Polska

SEKRETARIAT KOMENDANTA    87 62 19 803

FAX 87 62 19 807

NIP: 712-241-08-20
Regon: 431022232
E-mail: sekretariat@1wszk.elk.pl
Strona Szpitala: www.1wszk.elk.pl


REJESTRACJA POZ   87 621 99 99
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA   87 621 99 89
REJESTRACJA PZP   87 621 98 46
REJESTRACJA STOMATOLOGICZNA   87 621 99 97
REJESTRACJA TK/RTG   87 621 99 35

TELEFONY

NAZWA

TELEFON

KOMENDAZastępca Komendanta Filii Szpitala

87 62 19 801

Zastępca Komendanta Filii Szpitala ds. VIII OPL

87 62 19 916

Sekretariat Komendanta Filii

87 62 19 803

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

87 62 19 904

Młodszy oficer asystent Komendanta Szpitala,
Rzecznik Prasowy, Koordynator ds. weteranów

87 62 19 806
539 539 639

Koordynator ds. Lecznictwa Żołnierzy Państw NATO

87 62 19 925

Pielęgniarka Epidemiologiczna

87 62 19 969

Inspektor BHP/PPOŻ
Inspektor Ochrony Środowiska

87 62 19 968
87 62 19 984

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

Dział Kadr – CYWILNY

87 62 19 928

Dział Kadr – WOJSKOWY

87 62 19 966

Punkt Podawczy

87 62 19 965

FAX – Punkt Podawczy

87 62 19 807

ZESPÓŁ ds. FINANSÓW I RACHUBY PŁAC

Szef Zespołu

87 62 19 981

Zastępca Szefa Zespołu

87 62 19 982

Księgowa

87 62 19 983

Księgowa

87 62 19 986

Księgowa

87 62 19 984

Punkt Kasowy

87 62 19 985

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zespół ds. Zamówień Publicznych

87 62 19 936

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Starszy Statystyk Medyczny

87 62 19 974

Archiwum medyczne

87 62 19 975

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Zastępca Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

87 62 19 942

Punkt Ewidencyjny

87 62 19 952

ZESPÓŁ PRAWNY

Radca Prawny

87 62 19 968

LOGISTYKA

Szef Logistyki Filii Szpitala

87 62 19 802

Sekcja Żywnościowa

87 62 19 977

Sekcja Mundurowa

87 62 19 978

Sekcja Sprzętu Medycznego

87 62 19 956

Warsztaty Naprawy Sprzętu Medycznego

87 62 19 909

Sekcja Infrastruktury

87 62 19 848

87 62 19 924

Sekcja Samochodowa

87 62 19 979

Dział Informatyki i Cyfryzacji

87 62 19 920

REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Kierownik sekcji przechowywania

87 62 19 917

Kierownik Magazynów / Podoficer Magazynier

87 62 19 967

Kierownik sekcji polowej techniki medycznej

87 62 19 957

Podoficer sekcji zaopatrzenia

87 62 19 958

Starszy referent RBZMed.

87 62 19 955

Koordynator ds. umów MON

87 62 19 955

SEKCJA MOBILIZACYJNA

Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej

87 62 19 950

Sekcja Mobilizacyjna

87 62 19 951

OCHRONA

Pracownik ochrony – wjazd do Szpitala

87 62 19 809

Pracownik ochrony – bud. nr 72

87 62 19 808

Pracownik ochrony – bud. nr 90

87 62 19 929

S Z P I T A L   I   P O R A D N I E

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Ordynator oddziału

87 62 19 910

Lekarze oddziału

87 62 19 911

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 912

Ratownicy medyczni

87 62 19 913

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 914

Pokój badań

87 62 19 921

Izba Przyjęć

87 62 19 923

ODDZIAŁ ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator oddziału

87 62 19 810

Lekarze oddziału

87 62 19 811

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 812

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 813

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Ordynator oddziału

87 62 19 890

Lekarze oddziału

87 62 19 891

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 892

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 893

Kuchnia 2P

87 62 19 894

BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Kierownik bloku

87 62 19 820

Lekarze oddziału

87 62 19 821

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 822

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 823

Centralna Sterylizacja

87 62 19 953

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

Ordynator oddziału

87 62 19 860

Lekarze oddziału

87 62 19 861

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 852

Kuchnia 3P

87 62 19 863

ODDZIAŁ OKULISTYKI

Ordynator oddziału

87 62 19 850

Lekarze oddziału

87 62 19 851

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 852

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 853

ODDZIAŁ DERMATOLOGII

Ordynator

87 62 19 870

Lekarze oddziału

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 872

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 873

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

Ordynator oddziału

87 62 19 880

Lekarze oddziału

87 62 19 881

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 882

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 883

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Ordynator oddziału

87 62 19 840

Lekarze oddziału

87 62 19 841

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 842

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 843

Kuchnia 4P

87 62 19 844

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY

Ordynator oddziału

87 62 19 855

Lekarze oddziału

87 62 19 855

Sekretarki Medyczne

87 62 19 857

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 842

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 843

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ

Ordynator oddziału

87 62 19 830

Lekarze oddziału – wewnętrzny

87 62 19 831

Lekarze oddziału - onkologia

87 62 19 998

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 832

Pielęgniarka dyżurna

87 62 19 833

Prac. Nieinwaz. Diagnost. Kardiolog.

87 62 19 839

ZAKŁAD REHABILITACJI

Kierownik

87 62 19 900

Pielęgniarka /technik dyżurny

87 62 19 903

ZAKŁAD ANALITYKI LEKARSKIEJ

Kierownik zakładu

87 62 19 940

Laborant dyżurny

87 62 19 943

Pracownia Hematologii

87 62 19 944

Pracownia Serologii

87 62 19 946

Pracownia Bakteriologii

87 62 19 947

Pracownia Histopatologiczna

87 62 19 837

Prosektorium

87 62 19 836

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rejestracja RTG

87 62 19 935

Rejestracja RTG – bud 35

87 62 19 926

Kierownik techników

87 62 19 930

Pracownia Tomografii Komputerowej

87 62 19 933

Lekarze Zakładu

87 62 19 934

APTEKA ZAKŁADOWA

Kierownik Apteki Zakładowej

87 62 19 970

Apteka Zakładowa

Magazyn Apteki Zakładowej

87 62 19 971

Księgowość Apteki Zakładowej/ Technicy

87 62 19 972

Tlenownia

87 62 19 915

PORADNIE POZ

Rejestracja POZ

87 62 19 999

Gabinet POZ I

533 306 751

Gabinet POZ II

87 62 19 992

Gabinet POZ III

87 62 19 993

Gabinet POZ IV

87 62 19 991

Gabinet POZ V

87 62 19 994

Gabinet zabiegowy/Punkt Szczepień

87 62 19 990

Gabinet Medycyny Pracy/ Pracownia EKG

87 62 19 996

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

87 62 19 989

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

87 62 19 846

Poradnia Chirurgiczna

87 62 19 899

Poradnia Dermatologiczna

87 62 19 879

Poradnia Ginekologiczna

87 62 19 897

Poradnia Gastrologiczna

87 62 19 838

Poradnia Kardiologiczna

87 62 19 839

Poradnia Neurochirurgiczna

87 62 19 927

Poradnia Otolaryngologiczna

87 62 19 869

Poradnia Okulistyczna

87 62 19 859

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

87 62 19 889

Poradnia Zdrowia Psychicznego

87 62 19 845

Poradnia Psychologiczna

87 62 19 847

Poradnia Neurologiczna

87 62 19 849

Poradnia Onkologiczna

87 62 19 876

Poradnia Urologiczna

87 62 19 976

Poradnia Stomatologiczna

87 62 19 997

Pracownia Audiometrii

87 62 19 960

Gabinet Endoskopii – budynek 35

87 62 19 838

Gabinet Endoskopii – szpital

87 62 19 858

Pielęgniarka koordynująca

87 62 19 988