KONKURSY

INFORMACJA

Informujemy, że postępowania dotyczące KONKURSÓW dla potrzeb Filii w Ełku
są zamieszczane na stronie Zamawiającego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


OGŁOSZENIA O NABORZE

Referent ds. zamówień publicznych


Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ogłasza nabór do pracy w
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowisko:
referent ds. zamówień publicznych .

 

WYMAGANIA NA STANOWISKO REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie: prawa, ekonomii, administracji, budownictwa lub zamówień publicznych;
 2. Minimum 12 miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
 3. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel).
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- prawo zamówień publicznych,

- praw budowlane,

- gospodarka nieruchomościami,

- finanse publiczne,

- ochrona danych.

 

CECHY OSOBOWE I PREDYSPOZYCJE:

  1. umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,
  2. wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,
  3. rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
  4. umiejętność pracy zespołowej,
  5. umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  7. dyspozycyjność, kreatywność,
  8. wysoka kultura osobista, empatia;


OFERUJEMY:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

KANDYDAT POWINIEN:

 1. złożyć CV
 2. złożyć podanie wraz z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych.
 3. Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów ukończenia studiów, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. kandydata.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Kadr Filii w formie papierowej osobiście lub listownie
do dnia 25 września 2020r.


Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

Pielęgniarka / Pielęgniarz1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie - Filia Ełk
zatrudni na stanowisko:

pielęgniarka/ pielęgniarz


Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo

• czynne prawo wykonywania zawodu

• odporność na stres

• dobra organizacja pracy

• odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno-prawną

• wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z panią Elżbietą Araminowicz-Kierklo - Kierownik pielęgniarstwa - tel. 87 621 99 04

lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

załącznik nr 1a.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lublinie ogłasza nabór do pracy w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania szpitala.

 1.     Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:

 Umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Umowa zlecenia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

 2.     Osoba ubiegająca się o pracę w szpitalu powinna:

 2.1.  Złożyć dokumenty:

a. Podanie. Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku).

 Załącznik nr 1a (dla nowych kandydatów do pracy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

b.     CV.  

c.     Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów oraz świadectw kandydata.

d.     Potwierdzone za zgodność prawo wykonywania zawodu, inne certyfikaty, zaświadczenia   potwierdzające umiejętności i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

e.     W przypadku kandydatów, którzy na dzień rekrutacji są pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie punkt b-d nie dotyczy.

2.2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Kadr Filii w siedzibie szpitala lub w Filii w Ełku w formie papierowej osobiście lub listownie do dnia 03 lipca 2020r.


załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 1a.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

LEKARZE SPECJALIŚCI

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h

 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

 

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl